Jeg er ikke alltid like lett å få tak i, men jeg prøver å følge opp alle henvendelser.

@

Kontakt meg på gardsfruene@gmail.com eller skriv til meg på facebook.

Live