Ny reality stjerne og potensiell stortingsrepresentant i familien!

@

”Farmfamily” bildet vårt har endret seg endel det siste 1,5 årene og det er på tide å introdusere de nye medlemmene. Halvor på 2 mnd er introdusert, men at begge brødrene mine har fått nye kjærester, det har jeg ikke sagt noe om.

I dag skal dere få hilse på Emilie, Knut sin nye kjæreste. Heeei Emilie! ;)

emilie mehl

Emilie er en skjønn jente, med en veldig god personlighet og gode egenskaper spør du meg. Hun ble akkurat ferdig på jusstudiet i vår og er fra gård på Finnskogen.

Emilie er hestejente og vi bondet selvsagt raskt over det. I tillegg sang vi begge i Pikekoret IVAR på Ås hvor hennes kallenavn er Norvegia og mitt er Latina! He he... hennes er mer selvforklarende, og jeg skulle til Latin Amerika i et år rett før jeg ble tatt inn.

Det er ikke bare fetter Eilev som har vunnet reality i familien lengre, han vant jo Farmen og Skal vi Danse, men Emilie vant første sesong av Anno på NRK! Det er jo litt morsomt.

 

Emilie er 2.kandidat i Hedmark Senterparti, rett under Trygve Slagsvold Vedum, og får Senterpartiet like gode stemmer som målingene tilsier, blir hun stortingspolitiker til høsten!! Det er vel ingen hemmelighet at vår familie historisk sett er Senterpartifolk. Pappa har vært ordfører i bygda her i 12 år, hvor de satte sammen en tverpolitisk bygdeliste, og er nå varaordfører i Buskerud Fylke for SP. Bror Knut har vært i sentralstyret i Senterungdommen og er selv på Buskerud sin SP liste. Pappa smilte fornøyd på sykehuset i juni og fortalte at Halvor var landets yngste SP medlem når han var 2 dager. Så, ja, ikke spesielt hemmelig valg her i gården.

Men nå rett før valget, Emilie, kan ikke du fortelle hva som får deg til å brenne for Senterpartiet og hva dine viktigste saker er?

- Først og fremst er jeg med i Senterpartiet fordi vi tror på å ta hele Norge i bruk! Det unike med Norge er nettopp at vi har bosetting, landbruk, næringsliv og tjenester i hele Norge, både i by og i bygd. Mange syns det er flott å dra på ferie til for eksempel Sognefjorden eller Lofoten fordi det er så vakkert. Vel, det hadde sett helt annerledes ut om det ikke var folk der, og bønder som driver jorda! Da hadde Norge grodd igjen. Naturressursene våre ligger også i distriktene, og det er de som er grunnlaget for mye av verdiskapningen her i landet. Ikke minst for matproduksjonen. Jeg mener at vi må produsere mer mat på norske ressurser og få ned importgraden i maten vi produserer. Da må vi bruke all dyrka mark vi har i landet, både små og bratte åkerflekker i vest, og de store flatene på Østlandet. 

- For å kunne utvikle og bygge videre på det Norge vi kjenner i dag må folk kunne bo hvor de vil, og da må vi ha tjenester, arbeidsplasser og et sterkt demokrati både i sentrale og desentrale strøk. Derfor er jeg imot en del av den sentraliseringen som har skjedd de siste årene. Det har blant annet vært en stor politireform, som har ført til at makt og personell i politiet er mer sentralisert. Mange steder sliter de med for dårlig politikapasitet både operativt og på etterforskning, og politiet er ikke til stede i lokalsamfunnet på samme måte som før. Også tjenester som sjukehus, legevakt, brannberedskap og skoler trues av sentralisering og nedleggelse mange steder. En annen ting er kommune- og regionreformen. Mange kommuner og regioner er slått sammen mot sin vilje. Det fører til færre folkevalgte og lenger avstand mellom beslutninger og folk.

- Hehe, det ble mye om sentralisering… Men det er en viktig sak i denne valgkampen! Når man sentraliserer makt, penger og tjenester blir til slutt også folk sentralisert.

- Klima og et grønt næringsliv er en annen viktig sak for meg.  Jeg er fra Hedmark, et av Norges største skogfylker, og her er skogen «den nye olja». Nesten alt som lages av olje kan man lage av tre, og vi kan spare enorme klimautslipp ved å bruke skog og trevirke til å produsere for eksempel drivstoff, tekstiler, komponenter i plastikk og betong, og som bygningsmateriale. Vi må for eksempel stimulere til at nye bygg og konstruksjoner lages i massivtre, alt fra nye kontorbygg til fjøs eller veibruer. Nå eksporteres det meste av norsk tømmer ut av landet. I stedet må vi bygge opp industri slik at vi kan foredle det her. Det er bra for klimaet, samtidig som vi skaper verdier og arbeidsplasser.

- Jeg mener også at vi trenger en skole som er mer praktisk rettet, og med flere lærere slik at læreren har tid til å se og følge opp hver enkelt elev. Det må bli mindre rapportering og testing i skolen, og mer læring!

Og det var dagens SP reklame! ;) Knut bror skal studere et år i Edinburgh nå, han skal ta master i ”Carbon Management”, så jeg veit ikke hvor mye vi ser til dem, med henne eventuelt på tinget og han på skole det neste året, men jeg håper det blir en god del hvertfall! 

Forsidefoto Cathrine Dokken 

Live

14. september 2018

Samle kanalene

7. september 2018

Piratkapring av øy

30. august 2018

Urkorn tresking og fotoshoot

29. august 2018

Ufrivillig byggepause

24. august 2018

Urkornbrød a la Live

22. august 2018

Saueskinnsfell med trykk

19. august 2018

Barnehagestart

14. august 2018

Bare vært heime

12. august 2018

Hva er i det mystiske ferdaskrinet?