Kan matjorden i seg selv redde klimakrisen?

@

 

I fjor gikk vi hardt ut med hårete mål om å bli best i verden på klima/miljø dyrevelferd og sosiale medier.

Jeg føler det er på tide å fortelle dere om en viktig nøkkel på jordbrukssiden ang det med klima.

Tyske forskere har kommet med en løsning som gjør at jorda kan binde opptil halvparten av all Co2 som er sluppet ut siden den industrielle revolusjon startet!!!! Det er intet mindre enn helt fantastisk. I tillegg, når man bruker denne metoden, lager man et helt unikt liv i jorda ,som gjør at man ikke er avhengig på samme måte av kunstgjødsel og sprøytemiddel, og man får mat med ekte næringsinnhold. Sistnevnte som ansees og være et av hovedproblemene i kostholdet i for eksempel USA.

 

Den magiske formelen heter Biodynamisk dyrking og vi er i gang! Kristoffer har vært på kurs med de tyske folkene som har lært han prinsippene, og det han driver med nå er å implementere det på våre jorder. Hørtes ikke det spennende ut!? Det er det virkelig!

 

For å forklare tankene og prinsippene bak -  plantene lagrer CO2 i plantematerialet sitt. Noe høster vi til menneskemat og lager til dyrefor, men mye blir igjen på jordet. Når man har høstet avlingen som man kan bruke som for eller menneskemat, blir jordene vanligvis liggende åpne, uten grønt plantedekke frem til neste dyrkesesong.  Men i den biodynamiske dyrkingen lar man jordene være dekket av grønne planter hele året i størst mulig grad. Gjør man dette holder man mikrolivet i jorda i gang og man får økt potensialet i jorda.

 

Med minst mulig bruk av bar jord og med bruk av underkultur i kornåkeren med en divers frøblanding så holder man grønne planter som står under kornplanta når treskinga er gjort.

Når man skal gjøre klart til å så til ny høstbar avling så kuttes (med beitepusser) det grønne plantedekke og blandes med litt jord. Da påføres det et ferment (en melkesyrebakteriekultur) som gjør nedbrytingen av plantematerialet ikke råtner men karbonet lagres i jorda(altså en styrt nedbryting). Da er karbonet fra underkulturen lagret i jordsmonnet sammen med plantetilgjengelige næringsstoff og man får i tillegg en veldig god gjødselvirkning.

 

 Da slipper man også å tilføre så mye gjødsel utenfra gården som også er bra for miljøet. Jordlivet vokser og man får bundet karbon som har en stabil struktur lagret i jordsmonnet. Metoden er pløyefri og noe som virker positivt for jorda, fordi man ikke snur de jordlevende organismene på hodet hvert år (og veldig mange av de dør) det sparer også dieselforbruk.

Det er et kinderegg, man får økt binding av co2 fra atmosfæren, man får økte avlinger, og man får mer næringsriktig mat og er i tillegg kostnadseffektiv.

 

I Tyskland er det flere gårdbrukere som får det til og kan vise til gode resultater, utfordringen blir å få dette til i Norge med kortere vekstsesong og med mindre vindu for å drive på jordene.

Vi begynner med dette nå, i tillegg til å ha lagt til om økologisk drift. Dette gjør seg ikke selv som så mye i jordbruket men selv om veien til målet ikke er rett fram og kjempeenkel så er effekten av biodynamisk dyrkning så stor for menneskene på jorden at dette skal vi legge mye energi i for å få til. Følg oss framover å se om vi klarer målene våre. Jordprøvene viser at potensialet er stort i å øke moldinnholdet i matjorda, vi har en prosent mold i jorda idag. Mold er et mål som sier blant annet noe om hvor stor innbindingen av co2 er, og vi har en målsetning om å komme over fem prosent. I følge forskerne så kan man lagre 32 tonn co2 per dekar jord, det er like mye co2 omtrent som man slipper ut ved å brenne 12 000liter diesel! Det vil sammen med for eksempel biokull gjøre store besparelser for samfunnet og jorda forøvrig. Det vil gi en stor klimaeffekt i positiv retning og vi legger oss nå i selen for å få dette til!

 

Live

14. september 2018

Samle kanalene

7. september 2018

Piratkapring av øy

30. august 2018

Urkorn tresking og fotoshoot

29. august 2018

Ufrivillig byggepause

24. august 2018

Urkornbrød a la Live

22. august 2018

Saueskinnsfell med trykk

19. august 2018

Barnehagestart

14. august 2018

Bare vært heime

12. august 2018

Hva er i det mystiske ferdaskrinet?